,

Richter Gedeon nevét veszi fel a Gyógyszertudományi kar tanlaborja

#SE Tovább mélyül a Semmelweis Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. közötti együttműködés azáltal, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar Ipari Gyógyszertechnológiai Tanlaborja felveszi a neves gyógyszerész nevét.

„A helyes út nem az elvont elmélkedéshez, hanem mélyen a tapasztalatba vezet”– idézte a Paracelsusnak tulajdonított mondást dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Gyógyszerésztudományi Kar Richter Gedeon Ipari Gyógyszertechnológiai Tanlaborjának ünnepélyes átadóján annak alátámasztásaképp, hogy „teória és praxis soha nem választható el egymástól teljesen, de a gyakorlati tapasztalat jelentősége kiemelkedően fontos.” Hozzátette, így van ez a tanlabor esetében is, amely a bejáratnál most felavatott, bronzból készült Richter Gedeon-emléktábla átadását követően a hazai gyógyszeripar megteremtőjének nevét viseli majd.

A gyógyszergyár alapítója az egyetem jogelődjén szerzett gyógyszerész oklevelet, és későbbi kutatásai során is számos egyetemi intézettel működött együtt. Az együttműködés közelmúltbeli példájaként említette a rektor, hogy a tanlabor 2005-ös felújításakor a Richter Gedeon Nyrt. is támogatta a korszerűsítést, illetve azt, hogy 2019-ben stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem és a gyógyszergyár. Az elmúlt 14 évben 11 közös kutatási programot valósítottak meg, és jelenleg is számos munkabizottság dolgozik a következő projektek előkészítésén.

A hosszabb távú tervek között említette egy Richter Gedeon tanszék létrehozását is, amely elsősorban a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseivel foglalkozna majd.

Felidézte azt is, hogy az egyetem által alapított, Richter Gedeonról elnevezett tudományos jutalomdíjat első alkalommal dr. Zelkó Romána, az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója nyerte el.

Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, hogy az egyetem és a gyógyszergyár hasonló értékeket tart fontosnak: az emberek egészségének szolgálatát, a stratégiai gondolkodást, a kiválóságra való törekvést és a kutatás-innováció kiemelt szerepét. Közös célunk, hogy saját területünkön világszinten is versenyképesek legyünk, de közben eredményeinkkel Magyarországot is szolgáljuk” – jelentette ki a rektor. Hangsúlyozta, hogy a Gyógyszerésztudományi Karon és az ebben a tanlaborban folyó munka nagyon is kézzelfogható eredményeket hoz: a kiváló szakemberek képzése, és a kutatás minőségének további fejlesztése mindannyiunk érdeke. Ezáltal közelebb kerülhet az intézmény ahhoz a célhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme, és Európa öt legjobb gyógyító szakegyeteme közé kerüljön.

Talán maga Richter Gedeon sem gondolta, hogy amikor oklevele megszerzését követően az egyetemhez közel megvásárolta a Sas Patikát, egy olyan együttműködés alapjait is letette, amely több mint egy évszázad múlva is töretlen – mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke az emléktábla avatása előtt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazatban zajló technológiai fejlődés miatt napjainkban talán még erősebb is a tehetséges és felkészült szakemberekért folytatott verseny, mint Richter idejében volt. A tanlabor célja az, hogy a jövő kihívásaira való felkészüléshez megfelelő alapot és segítséget adjon a hallgatóknak, hogy az egyetem befejeztével nemzetközi viszonylatban is versenyképes szakemberekké válhassanak.

Közös érdekünk, hogy a magasan képzett szakembereket Magyarországon neveljük ki, és a későbbiekben is itthon foglalkoztassuk őket”

– jelentette ki Orbán Gábor. Hozzátette: ez a cél a hazai felsőoktatással összefogva érhető el, ezért is megtisztelő, hogy a vállalat alapítójáról nevezik el a világ 250 legjobb egyeteme között számon tartott Semmelweis Egyetem Ipari Gyógyszertechnológiai Tanlaborját.

Ez a tanlabor nemcsak azért különleges, mert a volt Pasteur Intézetben található, melyet Hőgyes Endre vezetett akkor, amikor Richter Gedeon megszerezte a diplomáját, hanem azért is, mert a gyakorlatorientált graduális és posztgraduális képzés résztvevői mellett a kutatók és oktatók is tanulhatnak itt kutató-fejlesztő munkájuk során – jelentette ki dr. Antal István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója. A tanlaborban évente három évfolyamon több száz hallgató sajátíthatja el a legújabb szakmai készségeket. Megköszönte, hogy a gyógyszergyári kollegák is részt vesznek a gyógyszerészek graduális és posztgraduális képzésében.

A tanlabor eszközei olyan hátteret nyújtanak a gyógyszertechnológiai kutatásban és gyógyszerkészítmény-fejlesztésben, amely lehetőséget ad a legkülönbözőbb beviteli kapukon át alkalmazható gyógyszeradagolási formák kutatásához, a prototípus fejlesztések közül több forgalomba-hozatali engedélyt is kapott. Az ipari gyógyszergyártás laboratóriumi szinten miniatürizált berendezései (pl. tablettázógép, filmbevonó, porlasztva szárító, mikronizáló és nanoőrlőmalom, mikrokapszulázó, keverő, stb.) a hagyományos gyógyszerformák mellett a legmodernebb, gyógyszerhordozó nanorészecskék tanulmányozására alkalmas eszközökön át, egészen a 3D-nyomtatott, egyénre szabható, betegközpontú gyógyszerekig, valamint a biomedicinában napjainkban teret nyerő liofilizáló berendezésekig terjednek.

Richter Gedeon olyan követendő példaként szolgál, aki bizonyította megszerzett tudását annak gyakorlatba történő átültetésével, törekvő szándékát a jobbításra és tökéletesítésre kiemelkedő innovációkkal, valamint a gyógyszerészi szemléletet jellemző gyógyszerminőséggel szembeni elvárásaival. Gyógyszerészi hivatástudatából, alkotóerejéből, illetve sorsából 2022-ben, a Gyógyszerészeti Intézet Richter Gedeon Ipari gyógyszertechnológia Laboratóriumában erőt tudunk meríteni – tette hozzá dr. Antal István, megjegyezve, hogy a hagyományosan jó kapcsolat a gyógyszergyárral – amelyet már korábbi közös szabadalmak is fémjeleznek – remélhetőleg új erőre kapnak a jövőben.

Kiss Melinda Katalin

Fotó: Lefler Máté – Semmelweis Egyetem

További információ: https://semmelweis.hu/hirek/2022/12/23/richter-gedeon-nevet-veszi-fel-a-gyogyszeresztudomanyi-kar-tanlaborja/